Kasvatamme Austra­lian­labra­dood­le koiria

Meille he ovat per­heen­jä­se­niä, joista pidetään huolta ja ra­kas­te­taan kuin omiamme. Pyrin antamaan pennulle mah­dol­li­sim­man parhaan elä­mä­n a­lun, jotta sinä saat perheen­jä­se­nek­se­si pit­käi­käi­sen ja terveen koiran. Pennut kasvavat meillä omien ja koirien ja ihmisten läheisyydessä. Meillä ei ole montaa pentuetta vuodessa, joten olethan valmis odot­ta­maan pentuasi. 

Olen si­tou­tu­nut nou­dat­ta­maan kan­sain­vä­li­sen ro­tu­jär­jes­tön ro­tu­mää­ri­tel­män mukaisia tarkkoja vaa­ti­muksia  (WALA).  Jalostuskoiramme ovat aina terveystutkittuja (lonkat, kyy­när­päät, selkä, pa­tel­la­luk­saa­tio, silmät ja DNA-testi). Pennut re­kis­te­röi­dään, käytetään eläin­lää­kä­rin luona pen­tu­tar­kas­tuk­ses­sa  sekä sirutaan. 

Stidin Ald on rekisteröity Austaralianlabradoodle kasvattaja. Kuulun valtakunnalliseen Walaan. Kasvattajana olen sitoutunut noudattamaan heidän eettisiä sääntöjään. Kuulun myös Australianlabradoodle yhdistykseen.


Etsitään nartulle sijoituskotia.